FMFF Odoo Version 8.0-20150409

Information about the FMFF instance of Odoo, the Open Source ERP.

Installed Applications

CRM
Sygnały, Szanse, Rozmowy telefoniczne
Technical name: crm, updated: 02-12-2014 15:35:48, author: OpenERP SA
Serwis społecznościowy
Dyskusje, Listy mailowe, Informacje
Technical name: mail, updated: 26-11-2014 21:00:28, author: OpenERP SA
Online Billing
Wysyła faktury i śledzi płatności
Technical name: account_voucher, updated: 17-12-2014 16:03:05, author: OpenERP SA
Projekty
Projekty, Zadania
Technical name: project, updated: 27-05-2021 19:04:51, author: OpenERP SA
Śledzenie problemów
Obsługa, Obsługa błędów, Helpdesk
Technical name: project_issue, updated: 27-05-2021 19:04:51, author: OpenERP SA
Księgowość
Księgowość podstawowa i analityczna
Technical name: account_accountant, updated: 14-03-2015 10:59:26, author: OpenERP SA
Sprzedaż
Oferty, Zamówienia sprzedaży, Fakturowanie
Technical name: sale, updated: 27-05-2021 19:04:51, author: OpenERP SA
Instant Messaging
OpenERP Chat
Technical name: im_chat, updated: 27-05-2021 19:04:51, author: OpenERP SA
Katalog pracowników
Stanowiska, Wydziały, Pracownicy
Technical name: hr, updated: 17-12-2014 16:02:12, author: OpenERP SA
Karty czasu pracy
Karty czasu pracy, Obecności, Aktywności
Technical name: hr_timesheet_sheet, updated: 17-12-2014 16:02:30, author: OpenERP SA
Kalendarz
Kalendarze osobiste i współdzielone
Technical name: calendar, updated: 27-05-2021 19:04:51, author: OpenERP SA
Odoo Live Support
Chat with the Odoo collaborators
Technical name: im_odoo_support, updated: 27-05-2021 19:04:51, author: OpenERP SA
Website Builder
Build Your Enterprise Website
Technical name: website, updated: 30-01-2015 15:51:27, author: OpenERP SA
Blogs
News, Blogs, Announces, Discussions
Technical name: website_blog, updated: 30-01-2015 15:51:40, author: OpenERP SA
Online Events
Schedule, Promote and Sell Events
Technical name: website_event, updated: 30-01-2015 15:51:45, author: OpenERP SA

Installed Modules

Stop Phoning Home
Technical name: oerp_no_phoning_home, updated: 27-05-2021 19:04:51 , author: Ruchir Shukla
Time Tracking
Technical name: hr_timesheet, updated: 17-12-2014 16:02:20 , author: OpenERP SA
Fakturowanie
Technical name: account, updated: 26-11-2014 21:00:53 , author: OpenERP SA
Umowy
Technical name: account_analytic_analysis, updated: 27-05-2021 19:04:51 , author: Camptocamp / Odoo
Anuluj zapisy
Technical name: account_cancel, updated: 14-03-2015 11:05:59 , author: OpenERP SA
Szablon planu kont
Technical name: account_chart, updated: 27-05-2021 19:04:51 , author: OpenERP SA
Poland - Localization of Invoices
Technical name: account_invoice_pl_og, updated: 10-03-2015 19:02:49 , author: Grzegorz Grzelak
Księgowość analityczna
Technical name: analytic, updated: 27-05-2021 19:04:51 , author: OpenERP SA
Szyfrowania hasła
Technical name: auth_crypt, updated: 27-05-2021 19:04:51 , author: ['OpenERP SA', 'FS3']
Zapisz się
Technical name: auth_signup, updated: 26-11-2014 21:00:41 , author: OpenERP SA
Baza
Technical name: base, updated: 27-05-2021 19:04:51 , author: OpenERP SA
Reguły automatycznych akcji
Technical name: base_action_rule, updated: 27-05-2021 19:04:51 , author: OpenERP SA
Kona bankowe IBAN
Technical name: base_iban, updated: 27-05-2021 19:04:51 , author: OpenERP SA
Podstawy importu
Technical name: base_import, updated: 26-11-2014 21:00:20 , author: OpenERP SA
Narzędzia ustawień początkowych
Technical name: base_setup, updated: 27-05-2021 19:04:51 , author: OpenERP SA
Walidacja numeru NIP
Technical name: base_vat, updated: 27-05-2021 19:04:51 , author: OpenERP SA
Konsole
Technical name: board, updated: 27-05-2021 19:04:51 , author: OpenERP SA
IM Bus
Technical name: bus, updated: 27-05-2021 19:04:51 , author: OpenERP SA
Konfiguracja precyzji dziesiętnej
Technical name: decimal_precision, updated: 27-05-2021 19:04:51 , author: OpenERP SA
System zarządzania dokumentami
Technical name: document, updated: 27-05-2021 19:04:51 , author: OpenERP SA
Elektroniczna wymiana danych (EDI)
Technical name: edi, updated: 27-05-2021 19:04:51 , author: OpenERP SA
Szablony wiadomości
Technical name: email_template, updated: 26-11-2014 21:00:33 , author: OpenERP SA
Organizacja wydarzeń
Szkolenia, Konferencje, Spotkania, Wystawy, Rejestracje
Technical name: event, updated: 27-05-2021 19:04:51 , author: OpenERP SA
Wydarzenia sprzedaży
Technical name: event_sale, updated: 27-05-2021 19:04:51 , author: OpenERP SA
Nośnik poczty
Technical name: fetchmail, updated: 27-05-2021 19:04:51 , author: OpenERP SA
Obecności
Technical name: hr_attendance, updated: 17-12-2014 16:02:17 , author: OpenERP SA
Fakturuj wg kart czasu pracy
Technical name: hr_timesheet_invoice, updated: 27-05-2021 19:04:51 , author: OpenERP SA
System zarządzania wiedzą
Technical name: knowledge, updated: 27-05-2021 19:04:51 , author: OpenERP SA
Poland - Accounting - 1.02 (by OpenGLOBE)
Technical name: l10n_pl_openglobe, updated: 26-11-2014 21:01:24 , author: Grzegorz Grzelak (OpenGLOBE)
Marketing
Technical name: marketing, updated: 27-05-2021 19:04:51 , author: OpenERP SA
Marketing in CRM
Technical name: marketing_crm, updated: 27-05-2021 19:04:51 , author: OpenERP SA
Payment Acquirer
Payment Acquirer Base Module
Technical name: payment, updated: 27-05-2021 19:04:51 , author: OpenERP SA
Transfer Payment Acquirer
Payment Acquirer: Transfer Implementation
Technical name: payment_transfer, updated: 27-05-2021 19:04:51 , author: OpenERP SA
Portal
Technical name: portal, updated: 02-12-2014 18:49:12 , author: OpenERP SA
Portal do projektów
Technical name: portal_project, updated: 27-05-2021 19:04:51 , author: OpenERP SA
Portal do problemów
Technical name: portal_project_issue, updated: 27-05-2021 19:04:51 , author: OpenERP SA
Portal dla sprzedaży
Technical name: portal_sale, updated: 27-05-2021 19:04:51 , author: OpenERP SA
Zapotrzebowania
Technical name: procurement, updated: 27-05-2021 19:04:51 , author: OpenERP SA
Produkty i cenniki
Technical name: product, updated: 27-05-2021 19:04:51 , author: OpenERP SA
Karta czasu pracy dla problemów
Technical name: project_issue_sheet, updated: 27-05-2021 19:04:51 , author: OpenERP SA
Fakturowanie czasu zadań
Technical name: project_timesheet, updated: 27-05-2021 19:04:51 , author: OpenERP SA
Raport
Raport
Technical name: report, updated: 26-11-2014 21:00:21 , author: OpenERP SA
Zasób
Technical name: resource, updated: 27-05-2021 19:04:51 , author: OpenERP SA
Szansa do oferty
Technical name: sale_crm, updated: 27-05-2021 19:04:51 , author: OpenERP SA
Zespół sprzedaży
Zespół sprzedaży
Technical name: sales_team, updated: 27-05-2021 19:04:51 , author: OpenERP SA
Współdziel dowolny dokument
Technical name: share, updated: 27-05-2021 19:04:51 , author: OpenERP SA
Web
Technical name: web, updated: 27-05-2021 19:04:51
Kalendarz web
Technical name: web_calendar, updated: 27-05-2021 19:04:51 , author: OpenERP SA, Valentino Lab (Kalysto)
OpenERP Web Diagram
Technical name: web_diagram, updated: 27-05-2021 19:04:51
Internetowy wykres Gantta
Technical name: web_gantt, updated: 27-05-2021 19:04:51
Widoki wykresowe
Technical name: web_graph, updated: 27-05-2021 19:04:51
Kanban podstawowy
Technical name: web_kanban, updated: 27-05-2021 19:04:51
Gauge Widget for Kanban
Technical name: web_kanban_gauge, updated: 27-05-2021 19:04:51
Sparkline Widget for Kanban
Technical name: web_kanban_sparkline, updated: 27-05-2021 19:04:51
WMPM Conference Registration
Registration for participants
Technical name: website_conference_registration, updated: 14-03-2015 11:49:24 , author: Tobiasz Rozum
Advanced Events
Sponsors, Tracks, Agenda, Event News
Technical name: website_event_track, updated: 30-01-2015 15:51:48 , author: OpenERP SA
Website Mail
Website Module for Mail
Technical name: website_mail, updated: 27-05-2021 19:04:51 , author: OpenERP SA
Website Partner
Partner Module for Website
Technical name: website_partner, updated: 30-01-2015 15:51:37 , author: OpenERP SA
Website Report
Website Editor on reports
Technical name: website_report, updated: 30-01-2015 15:51:39 , author: OpenERP SA
Testy
Technical name: web_tests, updated: 27-05-2021 19:04:51
Edytor Widoku
Technical name: web_view_editor, updated: 27-05-2021 19:04:51