Sesja plakatowa

Fizyka Medyczna - Farmacja Fizyczna 2022

1. Izolacja 4,4’-O-β-D-diglukozydu (-)-syringarezynolu z korzenia eleuterokoka kolczastego
Katarzyna Kupniewska, A. Patyra, M.K. Dudek, A.K. Kiss, M. Kołakowski

2. Profilowanie fitochemiczne drewna modrzewia polskiego (Larix polonica Racib. ex Wóycicki)
Oktawia Jakubiak, A. Patyra, M. Komoń, A. Kiss

3. Analiza fitiochemiczna wyciągów etanolowych i naparu z kłącza lepiężnika różowego (petasites hybridus)
Marta Komoń, M. Kołtun-Jasion, A. Kiss

4. Innowacyjne magnezoorganiczne układy katalityczne do zastosowań biomedycznych
Katarzyna Strzelecka, M. Łukasiak, R. Wyrębiak, F. Charuk, M. Sobczak, E. Olędzka

5. Warstwowe mikrocząstki polimerowe jako złożone systemy dostarczania furosemidu i atenololu w terapii nadciśnienia tętniczego
Maria Bialik, P. Kurkowski, E. Olędzka, M. Sobczak, M. Kuras

6. Wykorzystanie linii komórkowej Caco-2 do tworzenia modeli 3D in vitro za pomocą biodruku opartego na ekstruzji i potencjał wytworzonych modeli w badaniach przedklinicznych leków
Joachim Frankowski, M. Kurzątkowska, U. Piotrowska

7. Biodruk 3D jako technika wytwarzania modelowej kultury komórkowej ludzkiego nowotworu jelita grubego HCT-116 i jego potencjalne zastosowanie w badaniach in vivo leków przeciwnowotworowych
Matylda Kurzątkowska, J. Frankowski, U. Piotrowska

8. Nowe kokryształy febuksostatu - otrzymanie, charakterystyka fizykochemiczna, badania rozpuszczalności
Anita Sarna, I. Domańśka, I. Madura, E. Pindelska

9. Modeling of the Wrap1 Protein from Nostoc punctiforme
Jędrzej Kubica, S. Dunin-Horkawicz, D. Gront


 Info

Date
20-05-2022 13:30
Duration
30 minut
Location