Dozymetria promieniowania o wysokiej mocy dawki

Fizyka Medyczna - Farmacja Fizyczna 2022

Wydaje się, że nowatorska metoda radioterapii (RT) w leczeniu onkologicznym, z wykorzystaniem promieniowania o wysokiej mocy dawki (FLASH), pozwala znacząco zmniejszyć toksyczność wywołaną promieniowaniem w zdrowych tkankach. Wykazuje ona również wysoką skuteczność w zabijaniu komórek nowotworowych. Dotychczas przeprowadzono wiele badań przedklinicznych oraz jedno badanie kliniczne, które wykazały korzyści tej metody w porównaniu z metodą konwencjonalną. Dalsze prowadzenie badań napotyka jednak na dość poważne problemy. Głównym jest brak dedykowanej dozymetrii zarówno w dostępnych urządzeniach (do weryfikacji powtarzalności dawki w pojedynczych impulsach), jak i zewnętrznych detektorów in vivo do kalibracji takich urządzeń. Stosowane dotychczas w standardowych pomiarach detektory aktywne m.in. komory jonizacyjne, przestają spełniać swoje zadanie, ze względu na deponowanie bardzo dużej dawki (rzędu kilku-kilkunastu Gy) w bardzo krótkim czasie (

Aleksandra Lenartowicz

 Info

Date
20-05-2022 10:05
Duration
15 minut
Location