Badanie kurkuminy in silico, in vitro i in vivo

Fizyka Medyczna - Farmacja Fizyczna 2022

Kurkuminoidy to związki organiczne odpowiedzialne za charakterystyczną żółto-pomarańczową barwę kurkumy, przyprawy powszechnie stosowanej w kuchni indyjskiej. Kurkumina jest najlepiej zbadanym i najsilniejszym polifenolem wśród kurkuminoidów. Pozyskuje się ją z kłączy i łodyg Ostryżu długiego (Curcuma longa). Do najważniejszych prozdrowotnych działań obserwowanych po jej podaniu zaliczamy działanie przeciwzapalne, przeciwnowotworowe i antyoksydacyjne. Biologiczne działanie kurkuminy może wynikać z jej wiązania z różnymi celami molekularnymi, takie jak kinaza Aurora A lub receptory estrogenowe. W pierwszej kolejności zbadaliśmy bezpieczeństwo toksykologiczne kurkuminy w porównaniu ze składnikami przypraw pieprzowych. W niniejszej pracy jako zestaw ligandów do dokowania molekularnego wybrano kapsaicynę, dihydrokapsaicynę, noniwamid (papryka chili), kurkuminę (kurkuma) i piperynę (pieprz czarny). Dokowanie molekularne (MD) przeprowadzono przy użyciu receptora α i γ-estrogenu oraz kinazy Aurora A (izoformy ludzkej i danio pręgowanego). Badania MD wykazały wysokie powinowactwo dihydrokapsaicyny i kapsaicyny do receptora związanego z γ-estrogenem danio pręgowanego. Zaobserwowano wysoką wartość współczynnika koralacji R2 (0,823) dla wyniku między receptorami człowieka i danio rerio. Badania danio pręgowanego wykazały, że najmniej toksycznymi związkami w stężeniu 5 mg/l były piperyna i kurkumina. Dopiero w stężeniu 10mg/l prowadzą do wysokiej śmiertelności (około 50-75%) w pierwszych 48h rozwoju zarodka rybki. W drugim etapie przetestowaliśmy 11 próbek napojów z kurkuminą dostępnych na polskim rynku. Aktywność antyoksydacyjna oznaczona testem FRAP wynosi od 255 do 6314 µM Fe2+/ml, a najwyższy wynik wykazywał produkt „S! Shot - metabolizm”. Zawartość polifenoli wahała się od 127 do 1315 mg GAE/l, przy czym najwyższą zawartość oznaczono w próbce 100% soku z kurkumy. Jako produkt naturalny o niewielkich skutkach ubocznych, kurkumina jest bezpieczną, dobrze tolerowaną i skuteczną alternatywą dla wielu syntetycznych produktów chemicznych działających na podobne receptory, a jej pozostałości są również bezpieczne dla środowiska wodnego.

Oliwia Wróblewska, Martyna Mika

 Info

Date
20-05-2022 15:00
Duration
15 minut
Location