Transport anionów przez membrany lipidowe za pomocą syntetycznych transporterów

Fizyka Medyczna - Farmacja Fizyczna 2021

Komórki wszystkich żywych organizmów otoczone są fosfolipidową membraną ciekłokrystaliczną, która stwarza barierę dla swobodnej dyfuzji jonów i różnych hydrofilowych indywiduów. Transport anionów jest niezbędny do podtrzymywania życia, czego przykładem jest oddychanie komórkowe, czyli zachodzący w każdej komórce proces utleniania związków organicznych i wytwarzania energii, który obejmuje transport karboksylanów, fosforanów i wodorowęglanów. W celu utrzymania odpowiedniego stężenia anionów w komórkach możliwy jest ich transport wspomagany przez wyspecjalizowane białka wbudowane w błonę komórkową. Zaburzenia w działalności takich białek mogą powodować różne choroby. Dlatego rozwój syntetycznych transporterów anionów jest obecnie aktywnym obszarem badań w chemii supramolekularnej. Podczas wystąpienia zaprezentuję znane syntetyczne transportery anionów, a także wyniki badań własnych dotyczące transportu chlorków przez dwuwarstwy lipidowe syntetycznych liposomów.

Krystyna Maslowska-Jarzyna

 Info

Date
28-05-2021 10:00
Duration
15 minut
Location