Gdzie diabeł nie może, tam dozymetr pośle, czyli pomiar dawki promieniowania fotonowego w komorach zamkniętych

Fizyka Medyczna - Farmacja Fizyczna 2021

Podstawą projektu było zainteresowanie małymi, niezależnymi dozymetrami w Zakładzie Biologii Molekularnej na Uniwersytecie w Sztokholmie, które mogłyby posłużyć do pomiaru dawki źródeł promieniowania jonizującego wykorzystywanych w eksperymentach radiobiologicznych. Laboratorium wykorzystuje w swoich badaniach różne małe, zamknięte komory do napromieniania, co utrudnia lub uniemożliwia wykorzystanie konwencjonalnych komór jonizacyjnych i dozymetrów do wykonywania pomiarów kontrolnych. W tym celu został opracowany nowy, kompaktowy dozymetr, którego działanie opiera się na fotodiodach krzemowych [1]. Chociaż dokładne pomiary można wykonywać np. za pomocą dozymetrów TLD, dozymetry te nie mają korzyści bezpośredniego odczytu pochłoniętej dawki. Zamierzonym zastosowaniem dozymetrów było użycie ich w celach dydaktycznych, a także sprawdzenia jednorodności pola promieniowania wewnątrz komór napromieniania. Celem nowego urządzenia było skonstruowanie wygodnego dozymetru do prostych zadań dozymetrycznych, o niekoniecznie wysokiej dokładności. 

 W ramach projektu dawki zmierzone skonstruowanym dozymetrem krzemowym zostały porównane z wynikami pomiarów otrzymanymi przy użyciu filmów radiochromowych i komory jonizacyjnej. Do pomiarów dozymetrycznych, wykonanych dla dawek w zakresie 0-2 Gy, zostały użyte dwa źródła fotonowe: 190 kV lampa rentgenowska (YXLON SMART 200, Yxlon International, Hamburg, Niemcy) o mocy dawki 0,068 Gy/min oraz źródło promieniowania gamma Cs-137 (Scanditronix Magnet AB, Vislanda, Szwecja) o mocy dawki 0,372 Gy/min. Na podstawie wyników, które zostały uzyskane z zastosowaniem trzech różnych dozymetrów używanych dla promieniowania fotonowego, i uwzględniając niepewności pomiarowe można stwierdzić, że zmierzone wartości dawek są ze sobą zgodne. 

 [1] A. Blomgren, Design and construction of a compact radiation dosimeter for calibration and mapping of radiation fields in confined irradiation chambers, B.Sc. thesis, Department of Physics, Stockholm University, 2019.

Adrianna Tartas

 Info

Date
28-05-2021 12:00
Duration
15 minut
Location