Wykorzystanie techniki 13C CP-MAS NMR w identyfikacji leków sfałszowanych

Fizyka Medyczna - Farmacja Fizyczna 2019

Prezentacja opisuje możliwości objętościowego, niedestrukcyjnego zbadania próbki leku wątpliwego pochodzenia. Badanie takie ma charakter jakościowy jak i pół ilościowy, a w jego wyniku widoczne są różnice w ilości i jakości zastosowanej substancji czynnej jak i substancji pomocniczych. Metoda ta ma potencjalne zastosowanie do innych niż wykorzystane w eksperymencie produkty sfałszowane jak i wykazuje możliwość standardowego zastosowania do kontroli jakości w zakładach produkcyjnych i instytutach badawczych.

Jakub Harwacki

 Info

Date
17-05-2019 14:00
Duration
15 minut
Location