Symulacje Monte Carlo w radioembolizacji

Fizyka Medyczna - Farmacja Fizyczna 2019

Radioembolizacja to jedna z dynamicznie rozwijanych metod leczenia nowotworów polegająca na blokowaniu naczyń krwionośnych radioaktywnymi mikrosferami. Pełnią one dwie funkcje - hamują odżywianie komórek oraz napromieniowują je cząstkami o małym zasięgu. Metoda ta świetnie nadaje się do leczenia guzów, w których zachodzi zjawisko angiogenezy, czyli tworzenia własnych sieci naczyń krwionośnych. Praca polegała na sprawdzeniu rozkładu dawki pochodzącej od kilku źródeł promieniotwórczych w celu dobrania optymalnego rozkładu, mocy dawki oraz rodzaju promieniowania. W symulacjach wykorzystano ogólnodostępne oprogramowanie GATE. Są one wstępem do badań z wykorzystaniem żywych komórek nowotworowych poddanych napromienianiu.

Adam Spyra

 Info

Date
17-05-2019 12:10
Duration
15 minut
Location