Przerwa obiadowa / Sesja plakatowa (lista)

Fizyka Medyczna - Farmacja Fizyczna 2019

Lista plakatów:

1. Kompozyt hydroksyapatytowo-alginianowy domieszkowany jonami żelaza (III) i selenu (IV) jako potencjalny nośnik do dokostnej aplikacji simwastatyny
Joanna Eifler, Aleksandra Laskus, Joanna Kolmas

2. Wykorzystanie metod in silico w projektowaniu kompleksów supramolekularnych sildenafil-cyklodekstryny
Iwona Lewandowska, Patrycja Jesionkowska, Łukasz Rezler, Monika Zielińska-Pisklak, Tomasz Gubica, Łukasz Szeleszczuk, Dariusz Pisklak, Marcin Sobczak

3. Synteza, analiza mikrostruktury oraz badania biologiczne kopolimerów rac-laktydu i ε-kaprolaktonu
Rafał Wyrębiak, Ewa Olędzka, Ramona Figat, Marcin Sobczak

4. Polimerowe koniugaty furosemidu – synteza i badania strukturalne 
Maria Bialik, Mateusz Kukuła, Marta Sopyła, Ewa Olędzka, Marzena Kuras, Marcin Sobczak

5. Preparaty z Magnolia officinalis – ocena ich jakości na podstawie zawartości neoligananów
Aleksandra Wasiak, Katarzyna Paradowska, Agnieszka Zielińska

6. Particle-in-Cell simulations of neutron transmission
Jan Kotlarz, Katarzyna Kubiak

7. Zasięg protonów o energii 60-242 MeV w funkcji gęstości ośrodka
Anna Kwiatkowska, Izabela Skwira-Chalot

8. Nanocząstki bimetaliczne Ag/Au stabilizowane rodnikami nitroksylowymi jako potencjalne teranostyki
Piotr Cieciórski, Elżbieta Megiel

9. Badania właściwości kosmetyków anti-aging metodą spektroskopii EPR
Patrycja Jesionkowska, Łukasz Rezler, Monika Zielińska-Pisklak, Agnieszka Kłos, Iwona Lewandowska, Katarzyna Zawada, Marcin Sobczak

*Preferowany rozmiar plakatów to A0 (841 mm x 1189 mm)

 Info

Date
17-05-2019 12:55
Duration
45 minut
Location