Modelowanie sytuacji radiacyjnej w pomieszczeniach przy stanowisku badawczym BNCT za pomocą kodu MCNP

Fizyka Medyczna - Farmacja Fizyczna 2019

Terapia borowo - neutronowa (Boron Neutron Capture Therapy, BNCT) jest jedną z metod radioterapii stosowaną na świecie w leczeniu pacjentów z nowotworami, które są trudne do zoperowania jak np. nowotwory mózgu, głowy i szyi. Polega ona na napromienianiu zmian chorobowych wiązką neutronów po wcześniejszym podaniu pacjentowi farmaceutyku zawierającego izotop 10B, który selektywnie kumuluje się w tkankach nowotworowych. W wyniku reakcji powstają niestabilne jądra 11B, które rozpadają się na cząstki α oraz jony 7Li, charakteryzujące się wysokim współczynnikiem LET (Linear Energy Transfer) oraz zasięgiem porównywanym do wielkości komórek (odpowiednio 10 µm i 5µm). Zakładając dobrą selektywność dostarczenia izotop 10B, zaleta terapii polega na niszczeniu jedynie komórek nowotworowych, oszczędzając jednocześnie zdrowe komórki. W terapii BNCT wykorzystywane są wiązki neutronów epitermicznych o energiach z zakresu En = 0,5 eV - 10 keV lub termicznych En

Martyna Araszkiewicz

 Info

Date
17-05-2019 11:25
Duration
15 minut
Location