Zastosowanie metod in silico w badaniu i projektowaniu leków peptydowych o potencjalnym działaniu analgetycznym

Fizyka Medyczna - Farmacja Fizyczna 2018

Rafał Guzek, Patrycja Kleczkowska, Dariusz Pisklak, Łukasz Szeleszczuk,

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny, Zakład Chemii Fizycznej

Uśnieżenie bólu jest jednym z najczęstszych powodów sięgania po leki. Samo leczenie bólu jest podstawową rolą zastosowania farmakoterapii. W tym celu można stosować szeroko znane NLPZ, paracetamol i leki opioidowe pochodne morfiny. Nowatorskim podejściem może być użycie leków o budowie peptydowej. Ich głównym  celem, podobnie jak leków opioidowych są receptory opioidowe. Są to receptory metabotropowe, które szeroką występują w układzie nerwowym. Są zarówno receptorami pre-i jak receptorami postsynaptycznymi, a ich naturalnymi ligandami są endogenne peptydy takie jak endorfiny, enkefaliny oraz dynorfiny. Podobną analogię do receptorów opioidowych wykazują receptory neurotensynowe, których naturalnym ligandem jest neuropeptyd – neurotensyna.

Celem naszej pracy jest dopasowanie metod modelowania molekularnego oraz dokowania, aby możliwe było ich efektywne użycie w projektowaniu nowych peptydów o potencjalnym działaniu analgetycznym. Dzięki współczesnej skomplikowanej syntezie, możliwe jest stworzenie peptydów o charakterze hybrydowym, które zawierają różne aminokwasy, zarówno takie o konfiguracji D jak i L oraz aminokwasy inne niż biogenne, bądź ich modyfikacje strukturalne. Zastosowanie hybryd peptydów może w przyszłości okazać się skuteczne w farmakoterapii bólu, gdyż mamy szerokie możliwości jeśli chodzi o ich modyfikacje, a być może to umożliwiło by stworzenie leków o selektywnym działaniu wobec wybranych rodzajów receptorów.

Rafał Guzek

 Info

Date
24-05-2018 11:15
Duration
15 minut
Location