Wykorzystanie spektroskopii NMR w badaniu stałych postaci leku

Fizyka Medyczna - Farmacja Fizyczna 2018

Jakub Harwacki,Dariusz M. Pisklak, Łukasz Szeleszczuk, Monika Zielińska Pisklak

Katedra Farmacji Fizycznej i Bioanalizy, Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

W ostatnich latach technologia postaci leku rozwinęła formulacje pozwalające na kontrolowane uwalnianie substancji leczniczej w długim czasie, co niesie za sobą wymierne korzyści dla pacjenta stosującego te leki. Najczęściej stosowanymi doustnymi postaciami leku są tabletki i kapsułki ze względu na łatwość użycia i duże możliwości modyfikacji farmakokinetyki tej postaci.

Jednym z kierunków badawczych realizowanych na Wydziale Farmaceutycznym jest zastosowanie spektroskopii NMR w fazie stałej w badaniach stałych postaci leków. Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego pozwala w sposób jednoznaczny potwierdzić obecność konkretnej substancji czynnej i substancji pomocniczych oraz oszacować zawartość tych substancji w leku[i]. Metoda NMR w ciele stałym pozwalają na wykonywanie analiz bezpośredni dla komercyjnie dostępnych produktów leczniczych[ii]. Technika ta pozwala na określenie formy polimorficznej substancji czynnej występującej w matrycy leku, oraz możliwych oddziaływań z substancjami pomocniczymi. Innym równie ważnym kierunkiem badań jest identyfikacja leków sfałszowanych, metod ich wytwarzania  i zagrożeń które ze sobą niosą.

[i]Comparison of the analytical methods (solid state NMR, FT-IR, PXRD) in the analysis of the solid drug forms with low concentration of an active ingredient - 17-β-estradiol case. Szeleszczuk Ł, Jurczak E, Zielińska-Pisklak M, Harwacki J, Pisklak DM. J Pharm Biomed Anal. 2018 Feb 5;149:160-165. Epub 2017 Nov 6.

[ii]Application of 13C CPMAS NMR for qualitative and quantitative characterization of carvedilol and its commercial formulations. Zielińska-Pisklak M, Pisklak DM, Wawer I. J Pharm Sci. 2012 May;101(5):1763-72. Epub 2012 Feb 13.

Jakub Harwacki

 Info

Date
24-05-2018 15:30
Duration
15 minut
Location