Wpływ doświadczenia osoby planującej radioterapię na skuteczność leczenia pacjentek z nowotworem piersi

Fizyka Medyczna - Farmacja Fizyczna 2018

Kinga Żelechowska, E. Dąbrowska-Szewczyk, B. Brzozowska

Zakład Fizyki Biomedycznej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Prawidłowe wykonanie planu leczenia, który pozwoli na dostarczenie dawki do obszaru zmiany nowotworowej przy minimalizacji wpływu promieniowania na tkanki zdrowe, jest kluczowym elementem radioterapii. Celem projektu było zbadanie wpływu doswiadczenia osoby wykonujacej plan leczenia na jakosc leczenia pacjentów onkologicznych. Badania zostały przeprowadzone na podstawie planów studentów V roku Wydziału Fizyki UniwersytetuWarszawskiego na kierunku Zastosowań fizyki w biologii i medycynie na specjalnosci Fizyka Medyczna. Na początku i koncu semestru, podczas którego realizowany był przedmiot kursowy z planowania radioterapii, studenci wykonali plan dla pacjentek z nowotworem. Stworzenie planu leczenia jest procesem wieloetapowym i wymagajacym duzej wprawy i wiedzy. Plany studentów zostały poddane analizie statystycznej pod katem wymogów dla obszaru guza i ograniczen w narzadach krytycznych. Analizowane plany zostały porównane z planem referencyjnym wykonanym przez fizyka medycznego pracujacego w Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie.

Bibliografia:

M.A. Tewell; B.S. Adams; R. Adams; R.T.(T); C.M.D.; ED.D. The planunc 3D treatment planning system: a dynamic alternative to commercialy available systems. 29(2):134–138, 2014.

Recording ICRU 50: Prescribing and Reporting Photon Beam Therapy. International Commission on Radiation Units and Measurement, 1993.

Wydział Fizyki UW. Wnioskowanie statystyczne, https://brain.fuw.edu.pl/edu/index.php/WnioskowanieStatystyczne/_Testowanie_hipotez, (dostepny w dn.26.06.2017).

Kinga Żelechowska

 Info

Date
24-05-2018 13:45
Duration
15 minut
Location