NANODOZYMETRIA - badanie wydajności detekcji jonów w nanodozymetrze Jet Counter

Fizyka Medyczna - Farmacja Fizyczna 2018

Mateusz Filipek 1,2

1Zakład Fizyki Biomedycznej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska

Mateusz Filipek

 Info

Date
24-05-2018 14:15
Duration
15 minut
Location